ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VHAN43VU-3 โย่ว เที่ยวซาปากับ กีกี้ (ฮานอย ซาปา) 4 วัน 3 คืน BY VU (NOV-JAN 2024)
VHAN43VU-3 โย่ว เที่ยวซาปากับ กีกี้ (ฮานอย ซาปา) 4 วัน 3 คืน BY VU (NOV-JAN 2024)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THV4-VU-VN-02NOV-2023-02JAN-2024
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน VU
เมืองหล่าวกาย 
เมืองซาปา 
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
OPTION TOUR 
เขาฟานซิปัน 
หมู่บ้านต่าฟาน 
ชมนาขั้นบันได
โมอาน่าคาเฟ่ - 
กรุงฮานอย 
โบสถ์เซนต์โจเซฟ 
ทะเลสาบคืนดาบ 
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
กรุงฮานอย 
วัดเฉินก๊วก 
ทะเลสาบตะวันตก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองหล่าวกาย
X X อาหาร
  Day2 เมืองหล่าวกาย เมืองซาปา อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR เขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน (ชมนาขั้นบันได)
อาหาร X อาหาร
  Day3 เมืองซาปา โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย ร้านเยื่อไผ่ โบสถ์เซนต์โจเซฟ - ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
อาหาร อาหาร X
  Day4 กรุงฮานอย วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบตะวันตก สนามบินโหน่ยบ่าย สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองหล่าวกาย
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองหล่าวกาย เมืองซาปา อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR เขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน (ชมนาขั้นบันได)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองซาปา โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย ร้านเยื่อไผ่ โบสถ์เซนต์โจเซฟ - ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : กรุงฮานอย วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบตะวันตก สนามบินโหน่ยบ่าย สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VHAN43VU-3 โย่ว เที่ยวซาปากับ กีกี้ (ฮานอย ซาปา) 4 วัน 3 คืน BY VU (NOV-JAN 2024)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com