ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VHAN43QH-2 เที่ยวเวียดนามเหนือ สุดต๊าซซ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
VHAN43QH-2 เที่ยวเวียดนามเหนือ สุดต๊าซซ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 8,880
รหัสทัวร์ THV4-QH-VN-17AUG-24OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน QH
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เขาฟานซิปัน
โบสถ์เก่าเมืองฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ
ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
สุสานโฮจิมินห์
เจดีย์วัดเสาเดียว
ทะเลสาบตะวันตก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองหล่าวกาย
X X X
  Day2 เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR เขาฟานซิปัน – หมู่บ้านต่าฟาน
อาหาร X อาหาร
  Day3 เมืองซาปา - โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ – โบสถ์เก่าเมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
อาหาร อาหาร X
  Day4 กรุงฮานอย - สุสานโฮจิมินห์- เจดีย์วัดเสาเดียว - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองหล่าวกาย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR เขาฟานซิปัน – หมู่บ้านต่าฟาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองซาปา - โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ – โบสถ์เก่าเมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : กรุงฮานอย - สุสานโฮจิมินห์- เจดีย์วัดเสาเดียว - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VHAN43QH-2 เที่ยวเวียดนามเหนือ สุดต๊าซซ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com