ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
TUR-SP8D6N-TK SPECIAL TURKEY 8DAYS 6 NIGHTS BY TK
TUR-SP8D6N-TK SPECIAL TURKEY 8DAYS 6 NIGHTS BY TK
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 34,988
รหัสทัวร์ THP3-TK-TR-06OCT-03NOV-2023
ระยะเวลา 8วัน6คืน
สายการบิน TK
รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป 
เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน 
ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
พักโรงแรมระดับ 5+4 ดาว ตลอดการเดินทาง
บินตรงกับสายการบินประจาชาติ Turkish Airlines
พักโรงแรมสไตล์ถ้า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า
X X อาหาร
  Day2 กรุงอังการ่า -ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานท่อพรม – หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)-ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค- CARAVANSARAI
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-ร้านขนม Turkish Delight
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โรงงานเครื่องหนัง - เมืองเพอกามัม – เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณ ติดทะเลไอวาลิค –ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย HOLLYWOOD TROY WOODEN HORSE
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา
อาหาร X X
  Day7 ย่าน FENER & BALAT- จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square)
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กรุงอังการ่า -ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานท่อพรม – หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)-ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค- CARAVANSARAI
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-ร้านขนม Turkish Delight
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โรงงานเครื่องหนัง - เมืองเพอกามัม – เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณ ติดทะเลไอวาลิค –ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย HOLLYWOOD TROY WOODEN HORSE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ย่าน FENER & BALAT- จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
TUR-SP8D6N-TK SPECIAL TURKEY 8DAYS 6 NIGHTS BY TK
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com