ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
THE9-TG-EU-25JUL-1AUG19
THE9-TG-EU-25JUL-1AUG19
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก
ราคาเริ่มต้น 179,900
รหัสทัวร์ ทัวร์สแกนดิเนเวีย : 12 วัน พระอาทิตย์เที่ยงคืน & แอตแลนติกโร้ด สวีเดน-ฟินแลนด์-นอร์เวย์-เดนมาร์ก (01
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน TG
สตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ 
– ซิตี้ฮอลล์–ล่องเรือซิลจาไลน์-เฮลซิงกิ
–อิวาโล–ลักเซล –ออนนิงสแวก–ไอซ์บาร์
– นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)
-ออนนิงสแวก(กจิกรรมตกปูยกัษ์พร้อมชิมปูยักษ์)–อัลตา
-ทรุมเซอ– ทรอนด์เฮม – คริสเตยีนซุนด์ 
–แอตแลนติกโอเชียนโร้ด –ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด
-เฮเลซุลท์–รถไฟโรแมนติก ฟลัม 
–ไมดัล –เบอร์เก้น– นั่งเรือฟยอร์ดไลน์ (Sea View) 
-ชมฟยอร์ด เบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์
-โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร– สตอกโฮล์ม
X X X
  Day2 สตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตี้ฮอลล์–ล่องเรือซิลจาไลน์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เฮลซิงกิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เฮลซิงกิ–อิวาโล–ลักเซล –ออนนิงสแวก–ไอซ์บาร์– นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ออนนิงสแวก(กจิกรรมตกปูยกัษ์พร้อมชิมปูยักษ์)–อัลตา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อัลตา – ทรุมเซอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ทรุมเซอ– ทรอนด์เฮม – คริสเตยีนซุนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 คริสเตยีนซุนด์–แอตแลนติกโอเชียนโร้ด –ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 เฮเลซุลท์–รถไฟโรแมนติก ฟลัม –ไมดัล –เบอร์เก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day10 เบอร์เก้น – นั่งเรือฟยอร์ดไลน์ (Sea View) ชมฟยอร์ด เบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์
อาหาร อาหาร X
  Day11 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day12 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร– สตอกโฮล์ม
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตี้ฮอลล์–ล่องเรือซิลจาไลน์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เฮลซิงกิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เฮลซิงกิ–อิวาโล–ลักเซล –ออนนิงสแวก–ไอซ์บาร์– นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ออนนิงสแวก(กจิกรรมตกปูยกัษ์พร้อมชิมปูยักษ์)–อัลตา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อัลตา – ทรุมเซอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทรุมเซอ– ทรอนด์เฮม – คริสเตยีนซุนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : คริสเตยีนซุนด์–แอตแลนติกโอเชียนโร้ด –ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เฮเลซุลท์–รถไฟโรแมนติก ฟลัม –ไมดัล –เบอร์เก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : เบอร์เก้น – นั่งเรือฟยอร์ดไลน์ (Sea View) ชมฟยอร์ด เบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 11
สถานที่ : โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 12
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
THE9-TG-EU-25JUL-1AUG19
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com