ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SXR05 KASHMIR สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย 6D4N BY 6E
SXR05 KASHMIR สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย 6D4N BY 6E
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THG15-6E-IN-01JUN-03OCT-2023
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
สายการบิน 6E
พิเศษ! รวมกระเช้ากอนโดล่า เฟส1 ล่องเรือชิคาร่า 
สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
พักโรงแรม 2 คืน บ้านเรือ 1 คืน เดลลี 1 คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี
X X X
  Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา
X อาหาร อาหาร
  Day3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SXR05 KASHMIR สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย 6D4N BY 6E
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com