ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ST37 TURKIYE EASY TRIP 8D5N
ST37 TURKIYE EASY TRIP 8D5N
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 32,999
รหัสทัวร์ THG15-TK-TR-08OCT-15DEC-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน TK
วิหารฮาเจีย โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี
ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood
ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
  Day2 เมืองอิสตันบูล – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood
X อาหาร อาหาร
  Day3 ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นครใต้ดิน – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 Viaport Asia Outlet – อิสตันบูล
อาหาร X X
  Day7 ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWER – สนามบินอิสตันบูล
อาหาร X X
  Day8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นครใต้ดิน – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : Viaport Asia Outlet – อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWER – สนามบินอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ST37 TURKIYE EASY TRIP 8D5N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com