ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N
SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N
เส้นทาง ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THS12-SL-MY-12APR-23OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน SL
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” วัดไชยมังคลาราม ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่ วัดธรรมิการาม
ชมเมืองจอร์จทาวน์ ชมศิลปะกำแพงย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” 
ต้นตำหรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดเค็ก ลก ซี
เข้าชมจุดชมเมืองปีนัง อุทยานแห่งชาติ Penang Hill
ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง
X อาหาร อาหาร
  Day2 วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ตลาดเช้า – ฟาร์มผึ้ง -ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์
อาหาร อาหาร X
  Day4 วัดถ้ำบาตู-ตึกปิโตรนัส–พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา-สนามบิน– กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตลาดเช้า – ฟาร์มผึ้ง -ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : วัดถ้ำบาตู-ตึกปิโตรนัส–พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา-สนามบิน– กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์มาเลเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com