ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-B6-TROPICAL TREASURES BALI 4D
SPHZ-B6-TROPICAL TREASURES BALI 4D
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 17,999
รหัสทัวร์ THS12-QZ-ID-04MAY-01OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน QZ
นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
ชม วิหารกลางน้ำ วัด อุลันดานู ULAN DANU TEMPLE ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน
วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลา
ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - DINNER
X X อาหาร
  Day2 วัดเลมปูยัง - วัดเบซากีย์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING - PELAGA ECO PARK
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 BALI SWING - วัดอุลัน ดานู - ทานาลอท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - DINNER
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเลมปูยัง - วัดเบซากีย์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING - PELAGA ECO PARK
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : BALI SWING - วัดอุลัน ดานู - ทานาลอท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-B6-TROPICAL TREASURES BALI 4D
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com