ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
RJFD001 FUKUOKA HUIS TEN BOSCH YUFUIN 5D3N
RJFD001  FUKUOKA HUIS TEN BOSCH YUFUIN 5D3N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 25,919
รหัสทัวร์ THR2-FD-JP-22JUN-25SEP-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน FD
ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินา
วัดนันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟุอิน
ทะเลสาบคินริน
บ่อน้ำร้อนเบปปุ-เมืองฟุกุโอกะ
อิสระเต็มวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินฟุกุโอกะ
X X X
  Day2 สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+ สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินา ริ-เฮาส์เทนบอช-Mitsui Shopping Park LaLaPort+ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
X อาหาร X
  Day3 วัดนันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟุอิน- หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล-ทะเลสาบคินริน- บ่อน ้าร้อนเบปปุ-เมืองฟุกุโอกะ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระเต็มวัน
อาหาร X X
  Day5 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-สนามบินฟุกุโอกะ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+ สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินา ริ-เฮาส์เทนบอช-Mitsui Shopping Park LaLaPort+ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดนันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟุอิน- หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล-ทะเลสาบคินริน- บ่อน ้าร้อนเบปปุ-เมืองฟุกุโอกะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระเต็มวัน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
RJFD001 FUKUOKA HUIS TEN BOSCH YUFUIN 5D3N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com