ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
QQGO2KIX-JL001 GO JAPAN OSAKA TOTTORI INE KYOTO NARA 7D 4N
QQGO2KIX-JL001 GO JAPAN OSAKA TOTTORI INE KYOTO NARA 7D 4N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THG1-JL-JP-09OCT-25OCT-2023
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน JL
ปราสาทฮิเมจิ 
ถนนช้อปปิ้งมิยูกิ โดริ 
โอกายาม่า
เมืองเก่าคุราชิกิ 
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ล่องเรือชมอ่าวอิเนะนั่ง 
กระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ 
โอซาก้า 
ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ
วัดคิโยมิสุ 
ถนนกาน้ำชา 
ศาลเจ้าเฮอัน 
กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ  
ปราสาทโอซาก้า
 วัดโทไดจิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL728 00.25 - 08.05)
X X X
  Day2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) – ถนนช้อปปิ้งมิยูกิ โดริ – โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  Day3 ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว – ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] – เมืองทตโตริ – เนินทรายทตโตริ – โคนัน ทาวน์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะนั่ง – กระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – โอซาก้า - ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เกียวโต – วัดคิโยมิสุ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินเซไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอล์ – สนามบินคันไซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL727 00.55 - 04.40)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL728 00.25 - 08.05)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) – ถนนช้อปปิ้งมิยูกิ โดริ – โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว – ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] – เมืองทตโตริ – เนินทรายทตโตริ – โคนัน ทาวน์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะนั่ง – กระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – โอซาก้า - ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เกียวโต – วัดคิโยมิสุ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินเซไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอล์ – สนามบินคันไซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL727 00.55 - 04.40)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
QQGO2KIX-JL001 GO JAPAN OSAKA TOTTORI INE KYOTO NARA 7D 4N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com