ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
LVN10 ลาว ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
LVN10 ลาว ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
เส้นทาง ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THB12-LA-13JUL-24SEP-2023
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
เวียงจันทน์
พระธาตุหลวง,ประตูไซ
วัดสีเมือง
วังเวียง 
บลูลากูน,สะพานสีฟ้า 
ถนนคนเดินวังเวียง,นั่งรถไฟความเร็วสูง
หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี,วัดวิชุลราช
พระราชวังหลวงพระบาง,พระธาตุพูสี 
ตลาดมืดหลวงพระบาง,ตักบาตรข้าวเหนียว
ร้านกาแฟประชานิยม
วัดเชียงทอง
Joma bekery café
เวียงจันทน์
สะพานมิตรภาพไทยลาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
X X X
  Day2 หนองคาย – นครเวียงจันทน์– พระธาตุหลวง – ประตูไซ -วัด สีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – สะพานสีฟ้า – Option tour ล่องเรือชมแม่น ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดก โลก – น ้าตกตาดกวางสี- ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระ บาง
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชา นิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานีรถไฟ ความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพ ไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : หนองคาย – นครเวียงจันทน์– พระธาตุหลวง – ประตูไซ -วัด สีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – สะพานสีฟ้า – Option tour ล่องเรือชมแม่น ้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดก โลก – น ้าตกตาดกวางสี- ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระ บาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชา นิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานีรถไฟ ความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพ ไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
LVN10 ลาว ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com