ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
LFD08 ออนซอน ลาว เด้.. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
LFD08 ออนซอน ลาว เด้.. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
เส้นทาง ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 14,888
รหัสทัวร์ THB12-FD-LA-06APR-29OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน FD
 เวียงจันทน์
 พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีเมือง
 วังเวียง
 บลูลากูน สะพานสีฟ้า สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง 
 หลวงพระบาง                               
 ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า ร้านกาแฟประชานิยม น้ำตกตาดกวางสี 
น้ำตกตาดแก้ว คาเฟ่สวนพูนสุข วัดวิชุลราช  ตลาดมืดหลวงพระบาง 
 วัดเชียงทอง  พระราชวังหลวงพระบาง  พระธาตุพูสี วัดใหม่สุวรรณภูมาราม 
คาเฟ่ Joma Bakery
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานดอนเมือง FD1040 DMK-VTE 12.05-13.15 – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต – เวียงจันทน์ – พระธาตุ หลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง – วังเวียง
X X อาหาร
  Day2 บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม – น้ าตกตาดกวางสี- น้ าตกตาดแก้ว – คาเฟ่สวนพูนสุข - วัดวิชุลราช – ตลาดมืดหลวงพระบาง
อาหาร อาหาร X
  Day4 วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – คาเฟ่ Joma Bakery – ท่า อากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง FD1031 LQP-DMK 16.30-17.55 – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง FD1040 DMK-VTE 12.05-13.15 – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต – เวียงจันทน์ – พระธาตุ หลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง – วังเวียง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม – น้ าตกตาดกวางสี- น้ าตกตาดแก้ว – คาเฟ่สวนพูนสุข - วัดวิชุลราช – ตลาดมืดหลวงพระบาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – คาเฟ่ Joma Bakery – ท่า อากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง FD1031 LQP-DMK 16.30-17.55 – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
LFD08 ออนซอน ลาว เด้.. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com