ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KEU131023-AY Explorer Iceland 10D8N
KEU131023-AY Explorer Iceland 10D8N
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ราคาเริ่มต้น 215,999
รหัสทัวร์ THK9-AY-FI-26DEC-04JAN-2024
ระยะเวลา 10วัน8คืน
สายการบิน AY
กรุงเฮลซิงกิ ธิดาแห่งทะเลบอลติก
น้ำตก Skogafoss, Seljalandsfoss หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
ชายหาดสีดำ Vik หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
สนุกสนานกับการขี่ม้าไอซ์แลนด์
Thingvellir หนึ่งในมรดกโลกของไอซ์แลนด์
ภูเขา Kirkjufell เขารูปหมวกสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
ถ้ำคริสตัล Crystal Ice Cave ถ้ำที่สวยที่สุดในโลก
Diamond Beach จิวเวอรี่ธรรมชาติบนหาดทรายสีดำ
แช่บ่อน้ำแร่ Blue Lagoon
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์)
X X อาหาร
  Day2 เมืองเรคยาวิค-ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์- น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เคริด-กิจกรรมการขี่ม้า-น้ำตกเซลจาลันส์ฟอสส์-น้ำตกสโกกาฟอสส์ - หมู่บ้านวิก-หาดทรายด า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โจกุลซาร์ลอน-ถ้ำน้ำเเข็งงวัทนาโจกุล-Crystal Ice Cave-Diamond Beach
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กรุงเรคยาวิค-Blue Lagoon
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ล่องเรือชมวาฬ-กิจกรรมล่าแสงเหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สนามบินเฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์)-ช้อปปิ้งบรเิวณถนนเอสปลานาดิ
อาหาร X อาหาร
  Day9 เฮลซิงกิ ฟินแลนด์
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเรคยาวิค-ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์- น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เคริด-กิจกรรมการขี่ม้า-น้ำตกเซลจาลันส์ฟอสส์-น้ำตกสโกกาฟอสส์ - หมู่บ้านวิก-หาดทรายด า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โจกุลซาร์ลอน-ถ้ำน้ำเเข็งงวัทนาโจกุล-Crystal Ice Cave-Diamond Beach
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเรคยาวิค-Blue Lagoon
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ล่องเรือชมวาฬ-กิจกรรมล่าแสงเหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินเฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์)-ช้อปปิ้งบรเิวณถนนเอสปลานาดิ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เฮลซิงกิ ฟินแลนด์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KEU131023-AY Explorer Iceland 10D8N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com