ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KEU050915-EK Perfect Route Italy Switzerland France 9D6N
KEU050915-EK Perfect Route Italy Switzerland France 9D6N
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 119,999
รหัสทัวร์ THK9-EK-EU-26JUL-27OCT-2023
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน EK
นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express ‼️

นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองเจนีวา
อาหารครบทุกมื้อ 
พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน

ไฮไลท์โปรแกรม
พิพิธภัณฑ์วาติกัน
โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน
จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
สะพานเวคคิโอ
หอเอนปิซ่า
มหาวิหารดูโอโม
มอนเต เบร
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งลูกาโน
ยอดเขาจุงเฟรา
หอไอเฟล
ล่องเรือบาโตมูซ
พระราชวังแวร์ซาย

ช้อปปิ้งสุดมันส์
La Samaritaine
Galeries Lafayette
Galleria Vittorio Emanuels
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 กรุงโรม-นครวาติกัน-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซี่ยม-น ้าพุเทรวี่-บันไดสเปน
X X อาหาร
  Day3 ฟลอเรนซ์-มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ-ปิ ซ่า-หอเอนเมืองปิ ซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มิลาน-มหาวหิารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอรเอ็มมานูเอล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ลูกาโน-มอนเต เบร-อาสนวิหารลกูาโน-พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมลกูาโน-อินเทอร์ลาเคน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กรินเดลวัลด์-Eiger Express จุงเฟรา-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำเเข็งเจนีวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 น่ังรถไฟTGV(เจนีวา-กรุงปารีส)-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมซู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 พระราชวังแวร์ซาย-ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
อาหาร อาหาร X
  Day9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงโรม-นครวาติกัน-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซี่ยม-น ้าพุเทรวี่-บันไดสเปน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟลอเรนซ์-มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ-ปิ ซ่า-หอเอนเมืองปิ ซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิลาน-มหาวหิารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอรเอ็มมานูเอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลูกาโน-มอนเต เบร-อาสนวิหารลกูาโน-พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมลกูาโน-อินเทอร์ลาเคน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรินเดลวัลด์-Eiger Express จุงเฟรา-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำเเข็งเจนีวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : น่ังรถไฟTGV(เจนีวา-กรุงปารีส)-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมซู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : พระราชวังแวร์ซาย-ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KEU050915-EK Perfect Route Italy Switzerland France 9D6N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com