ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KBX29 Welcome Autumn เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
KBX29 Welcome Autumn เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THB12-BX-KR-04OCT-24OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน BX
เช็คอิน ซานโตรินีแห่งเกาหลี 'หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน' 
รถไฟ SKY CAPSULE ริมทะเลหาดแฮอึนแด
ซงโด สกายวอล์ค Songdo Skywalk 
ชมวิวเมืองปูซานละวิวทะเลได้ถึง 360 องศา 
ช้อปปิ้ง ถนนซอมยอน Seomyeon first street 
ตลาดปลาจากัลซี  Jagalci market แหล่งรวมซีฟู้ด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิBX726 BKK-PUS 22.55-06.20
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาท เอมิ – เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มนา ้ ซุนชอ - LF Square
X อาหาร X
  Day3 ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด - Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู- อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้าน สมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซลู - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี
อาหาร อาหาร X
  Day5 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.15
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิBX726 BKK-PUS 22.55-06.20
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาท เอมิ – เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มนา ้ ซุนชอ - LF Square
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด - Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู- อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้าน สมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซลู - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.15
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KBX29 Welcome Autumn เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com