ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
JFD64 Kawaī FUKUOKA 5วัน3คืน
JFD64 Kawaī  FUKUOKA 5วัน3คืน
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 22,888
รหัสทัวร์ THB12-FD-JP-08JUN-17OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน FD
ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน    
ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ 
หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก 
ทะเลสาบคินริน 
ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ 
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย / ช้อปปิ้งเทนจิน (Tenjin ward)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานดอนเมือง FD236 DMK-FUK 23.35-07.05
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ -วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ - ช้อปป้ิง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชูหรือ โทซุพรี เมี่ยมเอ้าท์เล็ท
X อาหาร X
  Day3 ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน -เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ -Duty Free Shop- ช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า Lala Port
อาหาร X X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  Day5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD237 FUK-DMK 08.15-12.05
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง FD236 DMK-FUK 23.35-07.05
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ -วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ - ช้อปป้ิง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชูหรือ โทซุพรี เมี่ยมเอ้าท์เล็ท
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน -เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ -Duty Free Shop- ช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า Lala Port
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD237 FUK-DMK 08.15-12.05
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
JFD64 Kawaī FUKUOKA 5วัน3คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com