ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
IST34 TURKIYE LAVENDER SIMPLY 9D6N
IST34 TURKIYE LAVENDER SIMPLY 9D6N
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 33,999
รหัสทัวร์ THG15-TK-TR-12JUL-05OCT-2023
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน TK
บินตรง นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน
โรงแรม 4 ดาวทุกคืน
สายการบิน Turkish Airlines 
พิเศษถ่ายรูปกับทุ่งลาเวนเดอร์ ที่มีเพียงปีละครั้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
  Day2 สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟี เมืองชานัคคาเล่
X อาหาร อาหาร
  Day3 ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โรงงานสิ่งทอ – เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ทะเลสาบเกลือ – อังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์
อาหาร X X
  Day8 ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWRW สนามบินอิสตันบูล
อาหาร X X
  Day9 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟี เมืองชานัคคาเล่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรงงานสิ่งทอ – เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ทะเลสาบเกลือ – อังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWRW สนามบินอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
IST34 TURKIYE LAVENDER SIMPLY 9D6N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com