ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
GO3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPE
GO3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPE
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 75,900
รหัสทัวร์ THZ1-BR-EU-14SEP-19OCT-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน BR
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ อารยะธรรมฮังการี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) 
เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียน 
ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ฮัลสตัท(Hallstatt)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้าดานูบ
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาว่า - เบอร์โน
อาหาร X อาหาร
  Day4 เบอร์โน - คุทนา ฮอร่า - ปราก – ปราสาทแห่งปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท - เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้าดานูบ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาว่า - เบอร์โน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เบอร์โน - คุทนา ฮอร่า - ปราก – ปราสาทแห่งปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท - เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
GO3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPE
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com