ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
FT-UTHVL03-ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน SL DD
FT-UTHVL03-ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน SL DD
เส้นทาง ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 10,990
รหัสทัวร์ THF4-SL-DD-LA-06JUL-30OCT-2023
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL, DD
เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่
พักหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน
ชมพระราชวังหลวงพระบา วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวเมืองวังเวียง หอพระแก้ว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – อุดรธานี – หนองคาย – เวียงจันทน์ – ประตูซัย – พระธาตุหลวง – หอพระแก้ว – นครหลวงเวียงจันทน์ สู่หลวงพระบาง รถไฟ LCR – เมืองหลวงพระบาง – ตลาดมืด
X อาหาร อาหาร
  Day2 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – วัดใหม่สุวรรณมาราม – พระธาตุพูสี – นั่งรถไฟความเร็วสูง – วังเวียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 VILAYVONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองวังเวียง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – อุดรธานี – หนองคาย – เวียงจันทน์ – ประตูซัย – พระธาตุหลวง – หอพระแก้ว – นครหลวงเวียงจันทน์ สู่หลวงพระบาง รถไฟ LCR – เมืองหลวงพระบาง – ตลาดมืด
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – วัดใหม่สุวรรณมาราม – พระธาตุพูสี – นั่งรถไฟความเร็วสูง – วังเวียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : VILAYVONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองวังเวียง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
FT-UTHVL03-ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน SL DD
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com