ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
FMSGAY001B3 AMAZING INDIA 2 สังเวชนียสถาน 4 วัน 3 คืน
FMSGAY001B3 AMAZING INDIA  2 สังเวชนียสถาน 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 19,990
รหัสทัวร์ THF5-B3-IN-15NOV-09DEC-2024
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน B3
สู่….2 สังเวชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตรัสรู้ พุทธคยา
สถานที่เเสดงปฐมเทศนา สารนาถ
ล่องเรือเเม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์+ชมพิธีคงคาอารตี
วัดศรีมหาโพธิ์+ต้นโพธิ์
วัดเวฬุวัน
เขาคิชฌกูฏ ถ้ำพระโมคคัลลานะ
ธัมเมกขสถูป เสาอโศก พิพิธภัณฑ์สารนาถ
บ้านนางสุชาดา วัดนานาชาติ
พิเศษ เสริฟ เมนูอาหารไทย
พิเศษ ของที่ระลึกสุดพิเศษ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคยา – เมืองคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฎ – ถ้ำพระโมคคัลลานะ – วัดเวฬุวันมหาวิหาร – เมืองคยา
X X อาหาร
  Day2 เมืองคยา – เมืองพาราณสี – สารนาถ – ธัมเมกขสถูป – เสาอโศก – พิพิธภัณฑ์สารนาถ – ล่องเรือแม่น้ำคงคา+ชมพิธีคงคาอารตี (รวมกระทงดอกไม้)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองพาราณสี – เมืองคยา – วัดพระศรีมหาโพธิ์ + ต้นโพธิ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองคยา – บ้านนางสุชาดา – ผ่านชมแม่น้ำเนรัญชรา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – วัดนานาชาติ – สนามบินคยา – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคยา – เมืองคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฎ – ถ้ำพระโมคคัลลานะ – วัดเวฬุวันมหาวิหาร – เมืองคยา
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองคยา – เมืองพาราณสี – สารนาถ – ธัมเมกขสถูป – เสาอโศก – พิพิธภัณฑ์สารนาถ – ล่องเรือแม่น้ำคงคา+ชมพิธีคงคาอารตี (รวมกระทงดอกไม้)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองพาราณสี – เมืองคยา – วัดพระศรีมหาโพธิ์ + ต้นโพธิ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองคยา – บ้านนางสุชาดา – ผ่านชมแม่น้ำเนรัญชรา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – วัดนานาชาติ – สนามบินคยา – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
FMSGAY001B3 AMAZING INDIA 2 สังเวชนียสถาน 4 วัน 3 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com