ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
EY13 AMAZING OF EAST EUROPE ออสเตรีย เชค สดลวาเกีย ฮังการี
EY13 AMAZING OF EAST EUROPE ออสเตรีย เชค สดลวาเกีย ฮังการี
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 58,900
รหัสทัวร์ THB12-EY-EU-28SEP-05OCT-2023
ระยะเวลา 8วีน5คืน
สายการบิน EY
ออสเตรีย
ฮัลส์สตัทท์/สวนมิราเบล 
บ้านเกิดโมสาร์ท/มหาวิหารซาลซ์บูร์ก
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
พระราชวังฮอฟบวร์ก
โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา
ช้อปปิ้ง ถนน Karntner Strasse
เชค
เชสกี้ ครุมลอฟ/ปราสาทคลุมลอฟ
เข้าชม ปราสาทปราก 
สะพานชาร์ลส์/โบสถ์ติน
สโลวาเกีย
ปราสาทบราติสลาวา
โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ
มหาวิหารเซนต์มาร์ติน
ฮังการี
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ปราสาทบูดาเปส
รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีEY053 AUH-VIE 03.00- 06.55 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์– เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิ ราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัส ศูนย์กลางประวัติศาสตร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุ มลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาท ปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์– โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟ บวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา EY054 VIE-AUH 12.15- 19.35 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY402 AUH-BKK 22.50-08.20
อาหาร X X
  Day8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีEY053 AUH-VIE 03.00- 06.55 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์– เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิ ราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัส ศูนย์กลางประวัติศาสตร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุ มลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาท ปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์– โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟ บวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา EY054 VIE-AUH 12.15- 19.35 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY402 AUH-BKK 22.50-08.20
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
EY13 AMAZING OF EAST EUROPE ออสเตรีย เชค สดลวาเกีย ฮังการี
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com