ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
EU-PAR-6D4N-WY PARIS IN DREAM FREE DAY ฝรั่งเศส อิสระ 1 วัน
EU-PAR-6D4N-WY PARIS IN DREAM FREE DAY ฝรั่งเศส อิสระ 1 วัน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 62,988
รหัสทัวร์ THP3-WY-FR-11OCT-16OCT-2023
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน WY
ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ช้อปปิ้งห้างซามาริแตง
เที่ยวชมมหานครปารีส
ชมพระราชวังลุกซองบูรก์
ชมศาลาว่าการกรุงปารีส
อิสระท่องเที่ยวและชอปปิ้ง1วันเต็ม
ชมมหาวิหารซาเคร์เกอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินปารีส (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
X X X
  Day2 ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้า)-หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนช็อง เซลิเซ่-ล่องเรือบาโตมูซ- ช้อปปิ้งห้างซามาริแตง-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์
อาหาร อาหาร X
  Day3 เที่ยวชมมหานครปารีส-พระราชวังลุกซองบูรก์-จัตุรัสคองคอร์ด-ศาลาว่าการกรุงปารีส-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์-ห้างซามาริแตง ชิมหอยเอสคาร์โก+ไวน์ฝรั่งเศส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อิสระท่องเที่ยวและชอปปิ้ง1วันเต็ม แนะนำการเดินทางโดยหัวหน้าทัวร์
อาหาร X X
  Day5 มงมาร์ต-ขึ้นรถรางสู่เนินเขา(FURNICULAR)-มหาวิหารซาเคร์เกอร์- ลาวัลเล่ย์เอาท์เลท-สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล
อาหาร อาหาร X
  Day6 สนามบินมัสกัต-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินปารีส (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้า)-หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนช็อง เซลิเซ่-ล่องเรือบาโตมูซ- ช้อปปิ้งห้างซามาริแตง-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เที่ยวชมมหานครปารีส-พระราชวังลุกซองบูรก์-จัตุรัสคองคอร์ด-ศาลาว่าการกรุงปารีส-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์-ห้างซามาริแตง ชิมหอยเอสคาร์โก+ไวน์ฝรั่งเศส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวและชอปปิ้ง1วันเต็ม แนะนำการเดินทางโดยหัวหน้าทัวร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : มงมาร์ต-ขึ้นรถรางสู่เนินเขา(FURNICULAR)-มหาวิหารซาเคร์เกอร์- ลาวัลเล่ย์เอาท์เลท-สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินมัสกัต-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
EU-PAR-6D4N-WY PARIS IN DREAM FREE DAY ฝรั่งเศส อิสระ 1 วัน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com