ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
EGT-HORUS-8D5N-EK HORUS เทพแห่งท้องฟ้า เทพเจ้าฮอรัส กำเนิดฟาโรห์ ทัวร์อียิปต์ดีดี
EGT-HORUS-8D5N-EK HORUS เทพแห่งท้องฟ้า เทพเจ้าฮอรัส กำเนิดฟาโรห์ ทัวร์อียิปต์ดีดี
เส้นทาง ทัวร์อียิปต์
ราคาเริ่มต้น 79,988
รหัสทัวร์ THP3-EK-EG-08OCT-04DEC-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน EK
พีระมิด 
สฟริงซ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ 
ชิตาเดลและสุสานมูฮัมหมัดอาลี
เขื่อนยักษ์อัสวาน
เสาหินโอเบลิสก์
วิหารฟิเล  
ล่องเรือใบโบราณ 
เรือเฟลุคกะ
สวนพฤกษศาสตร์  
ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล
อาบูซิมเบลเทมเพล - อัสวาน
พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ
ชมหุบผากษัตริย์
ชมวิหารฮัคเชฟซุต
ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค
วิหารลักซอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินดูไบ-สนามบินไคโร -พีระมิด – สฟริงซ์ –กีซ่า
X อาหาร อาหาร
  Day3 ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ –ชิตาเดลและสุสานมูฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 นั่งเครื่องบินสายการบินภายในไปอัสวาน -เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-วิหารฟิเล - ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล - อัสวาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โคมอนโบ เทมเพล-เอ็ดฟู-เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ -พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ชม หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor ) – ช้อปปิ้งตลาดลุกซอร์สนามบินไคโร
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สนามบินดูไบ- สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินดูไบ-สนามบินไคโร -พีระมิด – สฟริงซ์ –กีซ่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ –ชิตาเดลและสุสานมูฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นั่งเครื่องบินสายการบินภายในไปอัสวาน -เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-วิหารฟิเล - ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล - อัสวาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โคมอนโบ เทมเพล-เอ็ดฟู-เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ -พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ชม หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor ) – ช้อปปิ้งตลาดลุกซอร์สนามบินไคโร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินดูไบ- สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
EGT-HORUS-8D5N-EK HORUS เทพแห่งท้องฟ้า เทพเจ้าฮอรัส กำเนิดฟาโรห์ ทัวร์อียิปต์ดีดี
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อียิปต์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com