ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
CDG04 FRANCE MONT SAINT MICHEL
CDG04 FRANCE MONT SAINT MICHEL
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 55,999
รหัสทัวร์ THG15-CX-FR-15MAR-17MAY-2023
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน CX
ล่องเรือบาโตมุช ชมปารีส
พระราชวังแวร์ซายส์ 
มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล กลางทะเล
บาซิลิก้า “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรงุ เทพฯ (สุวรรณภมูิ) – ฮ่องกง
X X X
  Day2 ฮ่องกง – ปารีส (ฝรั ่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์- ประตูชัยนโปเลียน – ชองเอลิเซ่– หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุข
X อาหาร อาหาร
  Day3 La Vallee Village Outlet – พระราชวังแวร์ซายส์
อาหาร อาหาร X
  Day4 มองซ์แซงต ์ มิเชล –รูอ็อง – ปารีส
อาหาร X อาหาร
  Day5 อิสระฟรีเดย ์ ณ กรงุ ปารีส
อาหาร X X
  Day6 สนามบินฝรงั่ เศส – สนามบินฮ่องกง
อาหาร X X
  Day7 ฮ่องกง – กรงุ เทพฯ (สวุ รรณภมูิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรงุ เทพฯ (สุวรรณภมูิ) – ฮ่องกง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฮ่องกง – ปารีส (ฝรั ่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์- ประตูชัยนโปเลียน – ชองเอลิเซ่– หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุข
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : La Vallee Village Outlet – พระราชวังแวร์ซายส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : มองซ์แซงต ์ มิเชล –รูอ็อง – ปารีส
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิสระฟรีเดย ์ ณ กรงุ ปารีส
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินฝรงั่ เศส – สนามบินฮ่องกง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ฮ่องกง – กรงุ เทพฯ (สวุ รรณภมูิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
CDG04 FRANCE MONT SAINT MICHEL
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
IEY06 SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8D5N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com