ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-NEP91_WE มหัศจรรย์..เนปาล ดินแดนแห่งความศรัทธา
BT-NEP91_WE มหัศจรรย์..เนปาล ดินแดนแห่งความศรัทธา
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ราคาเริ่มต้น 28,999
รหัสทัวร์ THB11-WE-NE-12OCT2023-01JAN2024
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน WE
เมืองกาฐมาณฑุ - วัดปศุปฎินาถ - ตลาดทาเมล- วัดสวยมภูนารถ - มหาเจดีย์โพธานาถ 
เมืองภักตะปูร์ ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ - พระราชวัง 55 พระแกล - วัดนายาตะโปลา
ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองปาฎัน - วัดทองคำ - พระราชวังหนุมานโดกา - พระไกรวะ - วัดตะเลจู
วัดกุมารี - นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี - วัดภูเลเขาวารา-วัดบุดทะนิลกัณฑะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ - วัดปศุปฎินาถ - ตลาดทาเมล
X อาหาร อาหาร
  Day2 วัดสวยมภูนารถ - มหาเจดีย์โพธานาถ - เมืองภักตะปูร์ ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ - พระราชวัง 55 พระแกล - วัดนายาตะโปลา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองปาฎัน - วัดทองคำ - พระราชวังหนุมานโดกา - พระไกรวะ - วัดตะเลจู - วัดกุมารี - นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี - วัดภูเลเขาวารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วัดบุดทะนิลกัณฑะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ - วัดปศุปฎินาถ - ตลาดทาเมล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดสวยมภูนารถ - มหาเจดีย์โพธานาถ - เมืองภักตะปูร์ ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ - พระราชวัง 55 พระแกล - วัดนายาตะโปลา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองปาฎัน - วัดทองคำ - พระราชวังหนุมานโดกา - พระไกรวะ - วัดตะเลจู - วัดกุมารี - นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี - วัดภูเลเขาวารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดบุดทะนิลกัณฑะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-NEP91_WE มหัศจรรย์..เนปาล ดินแดนแห่งความศรัทธา
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เนปาลขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com