ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-LAO64_DD มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง
BT-LAO64_DD  มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง
เส้นทาง ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THB11-DD-LA-06APR-21OCT-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน DD
นั่งไฟความเร็วสูง 
บลูลากูน วังเวียง
วัดพระธาตุหลวง เวียนจันทน์
ตักบาตรข้าวเหนียว
ล่องเรือคายัค แม่น้ำซอง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟ ความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี • ตลาดมืด
X อาหาร อาหาร
  Day2 ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • น้าตกตาดกวางสี• พระราชวังเก่า • น่ังรถไฟความเรว ็ สูง-วังเวียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ล่องเรือดูแม่น้าซอง • บลูลากูน • ถ้านางฟ้า • ด่านเวียงจันทน์ • สนามบินอุดรธานี • กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟ ความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี • ตลาดมืด
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • น้าตกตาดกวางสี• พระราชวังเก่า • น่ังรถไฟความเรว ็ สูง-วังเวียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องเรือดูแม่น้าซอง • บลูลากูน • ถ้านางฟ้า • ด่านเวียงจันทน์ • สนามบินอุดรธานี • กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-LAO64_DD มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com