ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-LAO62_FD มหัศจรรย์ หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน
BT-LAO62_FD มหัศจรรย์ หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-LA-01JUL-28OCT-2023
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
บินตรงสู่หลวงพระบาง บินออกเวียงจันทน์
ตักบาตรข้าวเหนียว น้ำตกตาดกวางสี
วัดเชียงทอง ประตูชัย พระธาตุหลวง
พระราชวังหลวงพระบาง บลูลากูน วังเวียง
ล่องแม่น้ำซองชมบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองลาว
พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว - จีน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด
X X อาหาร
  Day2 พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • ศูนย์สมุนไพร •น้ำตกตาดกวางสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • ศูนย์สมุนไพร •น้ำตกตาดกวางสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-LAO62_FD มหัศจรรย์ หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com