ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-JAI32_FD บินตรงสู่ชัยปุระ มหัศจรรย์ อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู
BT-JAI32_FD บินตรงสู่ชัยปุระ มหัศจรรย์ อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ  นครสีชมพู
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 16,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-IN-30APR-30OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน FD
ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู
สักการะวัดพระพิฆเนศ 
พระราชวังกลางน้ำ
นั่งรถ Jeep ขึ้นชมพระราชวัง
ถ่ายรูปหน้าพระราชวังสายลม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ อินเดีย
X X X
  Day2 พระราชวังสายลม • น่ังรถจีปขึ้นแอมเบอร์ฟอรท์ • พระราชวังกลางน้า • CITY PALACE
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี• วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ อินเดีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังสายลม • น่ังรถจีปขึ้นแอมเบอร์ฟอรท์ • พระราชวังกลางน้า • CITY PALACE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี• วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-JAI32_FD บินตรงสู่ชัยปุระ มหัศจรรย์ อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com