ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-IST55_TK มหัศจรรย์..TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน
BT-IST55_TK มหัศจรรย์..TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 33,999
รหัสทัวร์ THB11-TK-TR-24OCT-07NOV-2023
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน TK
ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)
ถ่ายรูปด้านนอก “บลูมอสก์” (Blue Mosque)
ถ่ายด้านนอกจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)
ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)
ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle)
ถ่ายรูปด้านนอกสถานีคาราวาน (Caravanserai)
ถ่ายรูปด้านนอกกับพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana)
ชมนครใต้ดินคาดัค (Cardak Underground City)  
ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle)
หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)
หุบเขาแห่งรัก (Lover Valley)
ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส (Avanos Village)
ถ่ายรูปทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)
ช้อปปิ้ง จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคีย
X X X
  Day2 อิสตันบูล • ฮายาโซเฟียอา • พระราชวังทอปกาปึ • บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม • เมืองชานัคคาเล่
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองชานัคกาเล่ • ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย • เมืองปามุคคาเล่ • เฮียราโพลิส • ปราสาทปุยฝ้าย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมฟลาน่า • เมืองคัปปาโดเกีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองคัปปาโดเกีย • นครใต้ดินคาดัค • ถ่ายรูปกับหุบเขาแบบพาโนรามิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคัปปาโดเกีย • เมืองอังการา • สุสานอตาเติร์ก • ทะเลสาบเกลือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองซาฟรานโบลู • เมืองอิสตันบูล • ตลาดสไปซ์บาซาร์ • จตุรัสทักซิมสแควร์
อาหาร X X
  Day8 ย่านบาลัต • หอคอยกาลาตา • กาลาตาพอร์ต • สนามบินอิสตันบูล
อาหาร X X
  Day9 สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล • ฮายาโซเฟียอา • พระราชวังทอปกาปึ • บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม • เมืองชานัคคาเล่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองชานัคกาเล่ • ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย • เมืองปามุคคาเล่ • เฮียราโพลิส • ปราสาทปุยฝ้าย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมฟลาน่า • เมืองคัปปาโดเกีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย • นครใต้ดินคาดัค • ถ่ายรูปกับหุบเขาแบบพาโนรามิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย • เมืองอังการา • สุสานอตาเติร์ก • ทะเลสาบเกลือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองซาฟรานโบลู • เมืองอิสตันบูล • ตลาดสไปซ์บาซาร์ • จตุรัสทักซิมสแควร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ย่านบาลัต • หอคอยกาลาตา • กาลาตาพอร์ต • สนามบินอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-IST55_TK มหัศจรรย์..TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com