ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-IST51_TK มหัศจรรย์...TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน
BT-IST51_TK มหัศจรรย์...TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 36,999
รหัสทัวร์ THB11-TK-TR-09SEP-02DEC-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน TK
ชมฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)
ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)
ถ่ายรูปด้านนอก “บลูมอสก์” (Blue Mosque)
ถ่ายรูปด้านนอกจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)
ถ่ายรูปด้านนอกกับ Galata Tower  
ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)
ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle)
ถ่ายรูปด้านนอกสถานีคาราวาน (Caravanserai)
ถ่ายรูปด้านนอกกับพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana)
ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle)
หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)
หุบเขาแห่งรัก (Lover Valley)
ถ่ายรูป หุบเขาเกอเรเม (Goreme Valley)
ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส (Avanos Village)
ชมป้อมโอตาฮิซาร์ด้านนอก (Ortahisar)
ชมนครใต้ดินคาดัค (Cardak Underground City)  
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคีย
X X X
  Day2 อิสตันบูล • ฮายาโซเฟียอา • พระราชวังทอปกาปึ • บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม • ช้อปปิ้ง Spice Bazaar • ย่านบารัต • Galata Tower
X อาหาร X
  Day3 เมืองชานัคกาเล่ • เมืองทรอย • ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองปามุคคาเล่ • เฮียราโพลิส • ปราสาทปุยฝ้าย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมฟลาน่า • เมืองคัปปาโดเกีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคัปปาโดเกีย • ถ่ายรูปกับหุบเขาแบบพาโนรามิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ป้อมโอตาฮิซาร์ • นครใต้ดินคาดัค • Three Beauties • สนามบินอิสตันบูล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล • ฮายาโซเฟียอา • พระราชวังทอปกาปึ • บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม • ช้อปปิ้ง Spice Bazaar • ย่านบารัต • Galata Tower
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองชานัคกาเล่ • เมืองทรอย • ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองปามุคคาเล่ • เฮียราโพลิส • ปราสาทปุยฝ้าย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมฟลาน่า • เมืองคัปปาโดเกีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย • ถ่ายรูปกับหุบเขาแบบพาโนรามิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ป้อมโอตาฮิซาร์ • นครใต้ดินคาดัค • Three Beauties • สนามบินอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-IST51_TK มหัศจรรย์...TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com