ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-GAY51_FD มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน
BT-GAY51_FD มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 24,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-IN-01NOV-2023-24MAR-2024
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน FD
มหัศจรรย์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี
เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสนา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน
พุทธคยา  สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา วัดเวฬุวันวรวิหาร วัดกาสีวิศวะนาต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์
X อาหาร อาหาร
  Day2 ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วัดกาสีวิศวะนาต • พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองพุทธคยา • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ดอนเมือง กรุงเทพฯ • เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดกาสีวิศวะนาต • พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองพุทธคยา • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-GAY51_FD มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com