ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-EUR678-QR มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี
BT-EUR678-QR   มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 95,999
รหัสทัวร์ THB11-QR-EU-18OCT-31OCT-2023
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน QR
ชมหอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน
ชมเมืองสุดโรแมนติก เวนิส แห่งอิตาลี
พิชิตยอดเขาจุงฟราวด์ Top of Europe
ถ่ายรูปหน้าโคลอสเซี่ยม
ชมความงามน้ำพุเทรวี่ และบันไดสเปน
ช้อปปิ้งห้างดัง ลาซามาริแตง
พิเศษ หอยเอสคาโก้ ชีสฟองดู สปาเก็ตตี้หมึกดำ 
รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ• ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้าแซน • ประตูชัย อาร์กเดอทรียงฟ์• พิพิธภัณฑ์ลูฟร์• แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
X อาหาร X
  Day3 พระราชวังแวร์ซายส์• เมืองดิฌง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองกรินเดอวาลด์• กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้าแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์• Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาล โต้ • เวนิสเมสเตร
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์• จัตุรัสนักบุญปีเตอร์• โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอร่ัม • น้าพุเทรวี่• บันไดสเปน • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน
อาหาร อาหาร X
  Day9 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ• ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้าแซน • ประตูชัย อาร์กเดอทรียงฟ์• พิพิธภัณฑ์ลูฟร์• แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังแวร์ซายส์• เมืองดิฌง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองกรินเดอวาลด์• กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้าแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์• Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาล โต้ • เวนิสเมสเตร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์• จัตุรัสนักบุญปีเตอร์• โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอร่ัม • น้าพุเทรวี่• บันไดสเปน • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-EUR678-QR มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com