ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-EUR55_EK มหัศจรรย์...แกรนด์ เยอรมนี GERMANY 9 วัน 6 คืน
BT-EUR55_EK มหัศจรรย์...แกรนด์ เยอรมนี GERMANY 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 95,999
รหัสทัวร์ THB11-EK-DE-12OCT-09DEC-2023
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน EK
ถ่ายรูปกำแพงเบอลิน ประวัติศาสตร์โลก
แวะช้อปปิ้ง ถนนแม๊กซิมิเลียน
เมืองโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น
พระราชวังซ็องซูชิ แวร์ซายน์แห่งพ็อกซ์ดัม
พิเศษ เมนูขาหมูเยรมันแท้ๆ
พักโรแรม 4 ดาส อาหาร 19 มื้อ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • เมืองค็อคเคิม • ปราสาทไรชสบวร์ก • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • จัตุรัส โรเมอร์• อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • เมืองฮันโนเวอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 กรุงเบอร์ลิน • ประตูบรันเดินบวร์ค • อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว • อาคารไรชส์ ทาค • ซากก าแพงเบอร์ลิน • อาสนวิหารเบอร์ลิน • เช็คพอยท์ชาล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองพ็อทซ์ดัม • พระราชวังซ็องซูซี • เมืองไลพ์ซิก • จัตุรัสมาเก็ต • โบสถ์นักบุญนอโคลัส • โบสถ์นักบุญโทมัส • เมืองไวมาร
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์• จัตุรัสมาเก็ต • โพลนไลน์• เมืองนูเรมเบิร์ก • วิหารเซนต์ ลอเรนซ์• น้าพุแห่งความดีงาม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองเทอบิงเกน • ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น • เมืองอูล์ม • อาสนวิหารอูล์ม • ย่านชุมชน ชาวประมง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมืองออกสบูร์ก • ศาลาว่าการออกสบูร์ก • โบสถ์ประจ าเมือง • หอคอยเพอร์ลาชทูร์ • เมืองมิวนิค • จัตุรัสมารีนเพทส • ถนนแม็กซิมิเลียน
อาหาร อาหาร X
  Day9 สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • เมืองค็อคเคิม • ปราสาทไรชสบวร์ก • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • จัตุรัส โรเมอร์• อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • เมืองฮันโนเวอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กรุงเบอร์ลิน • ประตูบรันเดินบวร์ค • อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว • อาคารไรชส์ ทาค • ซากก าแพงเบอร์ลิน • อาสนวิหารเบอร์ลิน • เช็คพอยท์ชาล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองพ็อทซ์ดัม • พระราชวังซ็องซูซี • เมืองไลพ์ซิก • จัตุรัสมาเก็ต • โบสถ์นักบุญนอโคลัส • โบสถ์นักบุญโทมัส • เมืองไวมาร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์• จัตุรัสมาเก็ต • โพลนไลน์• เมืองนูเรมเบิร์ก • วิหารเซนต์ ลอเรนซ์• น้าพุแห่งความดีงาม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองเทอบิงเกน • ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น • เมืองอูล์ม • อาสนวิหารอูล์ม • ย่านชุมชน ชาวประมง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองออกสบูร์ก • ศาลาว่าการออกสบูร์ก • โบสถ์ประจ าเมือง • หอคอยเพอร์ลาชทูร์ • เมืองมิวนิค • จัตุรัสมารีนเพทส • ถนนแม็กซิมิเลียน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-EUR55_EK มหัศจรรย์...แกรนด์ เยอรมนี GERMANY 9 วัน 6 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com