ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-EUR011_EK มหัศจรรย์ SEMI สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กราเซีย 3000 จุงเฟรา 7 วัน 4 คืน
BT-EUR011_EK มหัศจรรย์ SEMI สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กราเซีย 3000 จุงเฟรา 7 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 89,999
รหัสทัวร์ THB11-EK-CH-10OCT-2023-5MAY-2024
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
รวมทุกอย่าง!! ไม่ต้องจ่ายหน้างาน
นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS 
เดินสะพาน PEAK WALK
เก็บไฮไลท์หลัก - เบิร์น - เวอเวย์ - เซอแมท - อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น
พิเศษ! ลิ้มลอง ฟองดู 3 ชนิด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ • ซูริค • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่
X X อาหาร
  Day3 เวอเวย์ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ • ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร X
  Day6 ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
อาหาร X X
  Day7 สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ • ซูริค • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวอเวย์ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ • ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-EUR011_EK มหัศจรรย์ SEMI สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กราเซีย 3000 จุงเฟรา 7 วัน 4 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com