ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-BAL59_FD มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา
BT-BAL59_FD มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา
เส้นทาง
ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-BAL-31AUG-30OCT2023
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน FD
บาหลี - หาดปันดาวา - วัดอูลูวาตู-บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน 
พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำทามันสารี - มรดกโลก บุโรพุทโธ
ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - ชมความงามของชายหาดจิมบารัน -หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก 
หมู่บ้านศิลปะเซลุก - บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด - วัดเทมถัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี 
วัดเบซากีห์-ปุราทามันอายุน - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - สนามบินงูระห์ไร 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ดอนเมือง กรุงเทพ - สนามบินงูระห์ไร บาหลี - หาดปันดาวา - วัดอูลูวาตู
X อาหาร อาหาร
  Day2 บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำทามันสารี - มรดกโลก บุโรพุทโธ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - ชมความงามของชายหาดจิมบารัน
อาหาร X อาหาร
  Day4 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเซลุก - บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด - วัดเทมถัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากีห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปุราทามันอายุน - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - สนามบินงูระห์ไร - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ดอนเมือง กรุงเทพ - สนามบินงูระห์ไร บาหลี - หาดปันดาวา - วัดอูลูวาตู
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำทามันสารี - มรดกโลก บุโรพุทโธ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - ชมความงามของชายหาดจิมบารัน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเซลุก - บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด - วัดเทมถัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากีห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปุราทามันอายุน - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - สนามบินงูระห์ไร - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-BAL59_FD มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com