ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-BAL51_FD บาหลี บุโรพุทโธ ดินแดนอารยธรรม
BT-BAL51_FD บาหลี บุโรพุทโธ ดินแดนอารยธรรม
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 34,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-BAL-01DEC2023-01JAN2024
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
หาดปันดาวา - วัดอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน 
พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำทามันสารี - มรดกโลก บุโรพุทโธ - ย็อกยาการ์ตา - บาหลี
วัดบราตัน - วิหารทานาห์ลอต -หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเซลุก - บาหลีสวิงค์ 
กาแฟขี้ชะมด - วัดเทมถัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากีห์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ - บาหลี - หาดปันดาวา - วัดอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
X อาหาร อาหาร
  Day2 บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำทามันสารี - มรดกโลก บุโรพุทโธ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - วัดบราตัน - วิหารทานาห์ลอต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเซลุก - บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด - วัดเทมถัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากีห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 สนามบินงูระห์ไร - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ดอนเมือง กรุงเทพฯ - บาหลี - หาดปันดาวา - วัดอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำทามันสารี - มรดกโลก บุโรพุทโธ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - วัดบราตัน - วิหารทานาห์ลอต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเซลุก - บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด - วัดเทมถัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากีห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินงูระห์ไร - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-BAL51_FD บาหลี บุโรพุทโธ ดินแดนอารยธรรม
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com