ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
AMAZING PERSIA ทัวร์อิหร่าน 8วัน6คืน
AMAZING PERSIA  ทัวร์อิหร่าน 8วัน6คืน
เส้นทาง ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น 59,994
รหัสทัวร์ THS13-W5-IR-09AUG-2023-05JAN-2024
ระยะเวลา 8วัน6คืน
สายการบิน W5
เปิดโลกอารยธรรมเปอร์เซีย(lily)
คาชาน
อะบียาเน่ห์
อิสฟาฮาน
วาร์ซาเนห์
เพอร์เซโปลิส
ชีราซ
เตหะราน 
บินตรงกรุงเทพฯ-เตหะราน
พักโรงแรม 4-5*
อาหารดีทุกมื้อ
พิเศษ ++สัมผัสประสบการณ์การนอนรถไฟอันทันสมัย Iranian Railway
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน
X X X
  Day2 กรุงเตหะราน-คาชาน-อะบียาเน่ห์-อิสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 อิสฟาฮาน-พระราชวังเชเฮล โซตุน-จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน-จัตุรัสอิหม่าม-พระราชวังอาลี คาปู-ตลาดบาซาร์แห่งอิฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อิสฟาฮาน-มหาวิหารแวงค์-ทะเลสาบน ้าเค็มวาร์ซาเนห์-วาร์ซาเนห์ทะเลทราย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ยาซด์-เมืองเพอร์เซโปลิส -สุสานกษัตริย์ เนโครโปลิส-ชรีาซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ชรีาซ-มสัยดิ นาซโิรลมอลกห์ รอื มสัยดิ สชี มพู-ทะเลสาบมาฮาร์ลู-จัตุรัสวากิล-ศาลเจ้า (Ali ebne Hamzeh)-รถไฟตู้นอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เตหะราน- -หอคอยอาซาดี-พระราชวังโกเลสทาน-Tehran Bazaar-สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเตหะราน-คาชาน-อะบียาเน่ห์-อิสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อิสฟาฮาน-พระราชวังเชเฮล โซตุน-จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน-จัตุรัสอิหม่าม-พระราชวังอาลี คาปู-ตลาดบาซาร์แห่งอิฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิสฟาฮาน-มหาวิหารแวงค์-ทะเลสาบน ้าเค็มวาร์ซาเนห์-วาร์ซาเนห์ทะเลทราย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ยาซด์-เมืองเพอร์เซโปลิส -สุสานกษัตริย์ เนโครโปลิส-ชรีาซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ชรีาซ-มสัยดิ นาซโิรลมอลกห์ รอื มสัยดิ สชี มพู-ทะเลสาบมาฮาร์ลู-จัตุรัสวากิล-ศาลเจ้า (Ali ebne Hamzeh)-รถไฟตู้นอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เตหะราน- -หอคอยอาซาดี-พระราชวังโกเลสทาน-Tehran Bazaar-สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
AMAZING PERSIA ทัวร์อิหร่าน 8วัน6คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อิหร่านขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com