ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน
 ZGTPE-2311VZ   ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 14,990
รหัสทัวร์ THZ1-VZ-TW-29MAR-28OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน VZ
ช้อปปิ้งตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขอพรความรักวัดหลงซาน
ชมและชิมองุ่น สวนองุ่นบราซิล
ร้านขนมพายสับปะรดชื่อดัง
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชมหินแปลกตาอุทยานเย่หลิ่ว
ถนนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ปล่อยโคมหมู่บ้านสือเฟิ่น
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
พิเศษ บุฟเฟต์ ชาบูไต้หวัน
พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก 1 คืน
แถมฟรี กระเป๋าใส่รองเท้า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
X X อาหาร
  Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวน องุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)
อาหาร อาหาร X
  Day4 ร้านเครื่องสําอางค์– ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวน องุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ร้านเครื่องสําอางค์– ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com