ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGMXP-2307SQ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน โคโม อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
 ZGMXP-2307SQ  อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส มิลาน โคโม  อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 75,990
รหัสทัวร์ THZ1-SQ-IY-21SEP-20DEC-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน SQ
ชมทะเลสาบโคโม
ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
ชมสะพานไม้ชาเปล
ชมทะเลสาบเบรียนซ์
ชมสถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล
ชมธารน้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี
ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ช็อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
ชมหอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส
ชมล่องเรือชมแม่น้ําแซน บาโต มูช


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
X X X
  Day2 สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม - เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
X อาหาร X
  Day3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ ลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานี รถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน ้าแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ –ที่ท าการ ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - เมืองดีจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างสรรพสินค้า แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร อาหาร X
  Day6 เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส– ล่องเรือชมแม่น้ําแซน บาโต มูช–– ถนนช็องเซลิเซ่ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – มหาวิหารซา เครเกอร์
อาหาร X X
  Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี
อาหาร X X
  Day8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม - เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานี รถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน ้าแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ –ที่ท าการ ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - เมืองดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองดีจอง – เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างสรรพสินค้า แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส– ล่องเรือชมแม่น้ําแซน บาโต มูช–– ถนนช็องเซลิเซ่ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – มหาวิหารซา เครเกอร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGMXP-2307SQ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน โคโม อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com