ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGMXP-2301CX อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
 ZGMXP-2301CX  อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 79,990
รหัสทัวร์ THZ1-CX-IT-20SEP-29OCT-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน CX
บินลงมิลาน กลับทางปารีส
เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้
ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม
ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
ชมถ้ําน้ําแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ําตาล
ล่องเรือชมแม่น้ําแซนบาโตมูช
ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง
X X X
  Day2 สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบทูน
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ําแข็งยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ําน้ําแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ําตาล - ถนนบาห์น ฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ – น้ําพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่ นทรัม - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
อาหาร อาหาร X
  Day5 เมืองเบิร์น – เมืองดีจอง - เมืองปารีส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ทรอกาเดโร – ล่องเรือชมแม่น้ําแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้า แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร อาหาร X
  Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินฮ่องกง
อาหาร X X
  Day8 สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบทูน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ําแข็งยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ําน้ําแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ําตาล - ถนนบาห์น ฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ – น้ําพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่ นทรัม - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองเบิร์น – เมืองดีจอง - เมืองปารีส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ทรอกาเดโร – ล่องเรือชมแม่น้ําแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้า แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินฮ่องกง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGMXP-2301CX อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com