ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KBX28 Seoul love You โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน
 KBX28 Seoul love You โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 18,999
รหัสทัวร์ THB12-BX-KR-02SEP-25OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน BX
อิ่มอร่อยกับเมนูเกาหลีแบบจัดเต็ม
สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด
เกาะนามิ
เช็คอิน สะพานโซยางคัง 
หมู่บ้านเทพนิยาย
พระราชวังเคียงบกกุง
N Seoul Tower
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.10-06.10
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – เมืองอินชอน - พิพิธภัณท์บะหมี่จาจังเหมี่ยน - ไชน่าทาวน์- หมู่บ้านเทพนิยาย
X อาหาร อาหาร
  Day3 ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมนุ ไพรนา ้ มนั สน เข็มแดง - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – ย่านฮงแด
อาหาร อาหาร X
  Day4 ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุก ชอนฮันอก - N Seoul Tower – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี– ย่าน เมียงดง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet –Local SuperMarket ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.15-21.10
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.10-06.10
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – เมืองอินชอน - พิพิธภัณท์บะหมี่จาจังเหมี่ยน - ไชน่าทาวน์- หมู่บ้านเทพนิยาย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมนุ ไพรนา ้ มนั สน เข็มแดง - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – ย่านฮงแด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุก ชอนฮันอก - N Seoul Tower – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี– ย่าน เมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet –Local SuperMarket ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.15-21.10
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KBX28 Seoul love You โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com