ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KBX27 Seoul Am I โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน
 KBX27 Seoul Am I โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 17,999
รหัสทัวร์ THB12-BX-KR-01JUL-04SEP-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน BX
อิ่มอร่อยกับเมนูเกาหลีแบบจัดเต็ม
สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด
เกาะนามิ
เช็คอิน สะพานโซยางคัง 
หมู่บ้านเทพนิยาย
พระราชวังเคียงบกกุง
N Seoul Tower
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.10-06.10
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพาน โซยางคัง – เมืองอินชอน - พิพิธภัณท์บะหมี่จาจังเหมี่ยน -อินชอนไช น่าทาวน์- หมู่บ้านเทพนิยาย
X อาหาร อาหาร
  Day3 ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมนุ ไพรนา ้ มนั สนเขม็ แดง - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – ย่านฮงแด
อาหาร อาหาร X
  Day4 ศูนย์โสมรัฐบาล-พระราชวังเคียงบกกุง-หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - N Seoul Tower – แหล่งชอ้ ปป้ิงปลอดภาษี– ย่านเมียงดง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet –Local SuperMarket ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.15-21.10
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.10-06.10
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพาน โซยางคัง – เมืองอินชอน - พิพิธภัณท์บะหมี่จาจังเหมี่ยน -อินชอนไช น่าทาวน์- หมู่บ้านเทพนิยาย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมนุ ไพรนา ้ มนั สนเขม็ แดง - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – ย่านฮงแด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์โสมรัฐบาล-พระราชวังเคียงบกกุง-หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - N Seoul Tower – แหล่งชอ้ ปป้ิงปลอดภาษี– ย่านเมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet –Local SuperMarket ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.15-21.10
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KBX27 Seoul Am I โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com