ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KAF110801-EK South Africa Johannesburg Cape Town 8D5N
 KAF110801-EK South Africa Johannesburg Cape Town 8D5N
เส้นทาง ทัวร์แอฟริกา แอฟริกาใต้
ราคาเริ่มต้น 99,999
รหัสทัวร์ THK9-EK-ZA-21OCT-28OCT-2023
ระยะเวลา 8วีน5คืน
สายการบิน EK
โจฮันเนสเบิร์ก เมืองเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ 
อนุสาวรัย์วูร์เทรคเกอร์
วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขา พีลันเนสเบิร์ก
ทะเลน้ำจืดเทียม Valley of The Wave
ซันซิตี้ เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน
สวนเสือ Lion & Safari Park
เคปทาวน์ เมืองปลายสุดของทวีป
ฟาร์มนกกระจอกเทศ
ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ 
ท่าฮูทเบย์เกาะดุยเกอร์ ชมแมวน้ำนับพันตัว
แหลมกู๊ดโฮป เที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
X X X
  Day2 โจฮันเนสเบิร์ก-พริทอเรีย-อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์-อุทยานสัตว์ป่ าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
X อาหาร อาหาร
  Day3 กิจกรรม (Game Drive)ตะลุยซาฟารีตามล่าหา Big 5 - Sun City- ทะเลน ้าจืดเทยีม Valley of The Wave
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โจฮันเนสเบิร์ก-สวนเสือ Lion & Safari Park
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 บินภายในเคปทาวน์-เทเบิล เม้าเท่น (Table Mountain)-น่ังกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ท่าฮูทเบย์-แหลมกู๊ดโฮป
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เคปทาวน์-Shark Dive Experience-สนามบินเคปทาวน์
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โจฮันเนสเบิร์ก-พริทอเรีย-อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์-อุทยานสัตว์ป่ าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กิจกรรม (Game Drive)ตะลุยซาฟารีตามล่าหา Big 5 - Sun City- ทะเลน ้าจืดเทยีม Valley of The Wave
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โจฮันเนสเบิร์ก-สวนเสือ Lion & Safari Park
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บินภายในเคปทาวน์-เทเบิล เม้าเท่น (Table Mountain)-น่ังกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ท่าฮูทเบย์-แหลมกู๊ดโฮป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เคปทาวน์-Shark Dive Experience-สนามบินเคปทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KAF110801-EK South Africa Johannesburg Cape Town 8D5N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์แอฟริกาขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com