ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
CVN01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3วัน2คืน
 CVN01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3วัน2คืน
เส้นทาง ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 6,999
รหัสทัวร์ THB12-KH-03AUG-30SEP-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบันทายสำเหร่ 
ปราสาทตาพรม
ปราสาทบายน
ล่องเรือโตนเลสาบ
ช้อปปิ้งด่านปอยเปต 
หมู่บ้านแกะสลักหิน
องค์เจ็กองค์จอม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - จ.สระแก้ว - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ – องค์เจ็กองค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
X อาหาร อาหาร
  Day2 ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบันทายสำเหร่ - ปราสาทตาพรม - ร้านหยก - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านผ้าไหม - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ด่านปอยเปต - ตลาดโรง เกลือ - ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - จ.สระแก้ว - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ – องค์เจ็กองค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบันทายสำเหร่ - ปราสาทตาพรม - ร้านหยก - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านผ้าไหม - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ด่านปอยเปต - ตลาดโรง เกลือ - ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
CVN01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3วัน2คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์กัมพูชาขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com