ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-C2.1(PKG ตั๋ว+เรือ) PROMO ! RESORT WORLD CRUISE (กัวลา-สิงคโปร์) 4D3N
SPHZ-C2.1(PKG ตั๋ว+เรือ) PROMO ! RESORT WORLD CRUISE (กัวลา-สิงคโปร์) 4D3N
เส้นทาง ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THS12-MH-MY-03MAY-25NOV-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน MH
ท่าเรือ พอร์ตคลัง - ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ - ท่าเรือ พอร์ตคลัง
ท่าเรือ พอร์ตคลัง – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – มาเลเซีย - Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
X X X
  Day2 ท่าเรือ พอร์ตคลัง - ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศ สิงคโปร์
อาหาร X X
  Day3 ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ - ท่าเรือ พอร์ตคลัง
อาหาร X X
  Day4 ท่าเรือ พอร์ตคลัง – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มาเลเซีย - Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าเรือ พอร์ตคลัง - ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศ สิงคโปร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ - ท่าเรือ พอร์ตคลัง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : ท่าเรือ พอร์ตคลัง – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-C2.1(PKG ตั๋ว+เรือ) PROMO ! RESORT WORLD CRUISE (กัวลา-สิงคโปร์) 4D3N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์มาเลเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com