ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์ : WAY0608H ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน (230320)
ทัวร์ไอซ์แลนด์ : WAY0608H ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน (230320)
เส้นทาง ทัวร์ไอซ์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 110,900
รหัสทัวร์ THW6-AY-IS-2DEC19-23MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน AY
เฮลซิงกิ –เรคยาวิค– Golden Circle – น้ำตกสโกก้า 
–วิค–ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล– ขับรถสโมโมบิล 
-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล- Diamond Beach
–เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ- เซลลฟอส 
– เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***–ล่องเรือชมปลาวาฬ 
– ภูเขาคีร์กจูเฟล– บูลลากูน – ชมเมือง 
– ช้อปปิ้ง –อาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–เฮลซิงกิ –เรคยาวิค
X X X
  Day2 เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า –วิค
X อาหาร อาหาร
  Day3 วิค –ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล– ขับรถสโมโมบิล อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล- Diamond Beach
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วิค –เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ- เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เรคยาวิค –ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เรคยาวิค – บูลลากูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง –อาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เรคยาวิค –เฮลซิงกิ –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–เฮลซิงกิ –เรคยาวิค
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า –วิค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วิค –ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล– ขับรถสโมโมบิล อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล- Diamond Beach
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วิค –เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ- เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เรคยาวิค –ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เรคยาวิค – บูลลากูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง –อาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เรคยาวิค –เฮลซิงกิ –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไอซ์แลนด์ : WAY0608H ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน (230320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไอซ์แลนด์ขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com