ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : XWT39 ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N (210320)
ทัวร์ไต้หวัน : XWT39 ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N (210320)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 15,888
รหัสทัวร์ THB12-XW-TW-4JAN-21MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
ไทเป – ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่
X อาหาร อาหาร
  Day3 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ไทเป – ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ไทเป – ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : XWT39 ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N (210320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com