ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : STW2 ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน (211019)
ทัวร์ไต้หวัน : STW2 ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน (211019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 13,990
รหัสทัวร์ THS21-VZ-TW-24SEP-21OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต – วัดหลงซาน – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – Duty Free – เมืองเจียอี้– อุทยานอาลีซาน – สะพานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร X
  Day2 ไทเป – วัดหลงซาน – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – Duty Free – เมืองเจียอี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เจียอี้– อุทยานอาลีซาน – สะพานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ไทเป – วัดหลงซาน – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – Duty Free – เมืองเจียอี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจียอี้– อุทยานอาลีซาน – สะพานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : STW2 ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน (211019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com