ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (261019)
ทัวร์ไต้หวัน : ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (261019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 27,900
รหัสทัวร์ THS2-CI-TW-21MAR-26OCT19
ระยะเวลา
สายการบิน CI
ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ชมทำเนียบประธานาธิบดี
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ
ร้านสินค้าปลอดภาษี – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,900-28,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (261019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com