ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : SPT04 ไต้หวัน ลั้ลลา Premium Plus 5D4N (100420)
ทัวร์ไต้หวัน : SPT04 ไต้หวัน ลั้ลลา Premium Plus 5D4N (100420)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 26,777
รหัสทัวร์ THS21-TG-TW-10-17APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
อุทยานแห่งชาติอาลิซาน – นั่งรถไฟสายโบราณ
ชาอู่หลงอาลิซาน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน
ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM
อุทยานเย่หลิ่ว – พุทธอุทยาน โฝกวงซาน
เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ – ร้านขนมพายสับปะรด
โดมแห่งแสง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเกาสง – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
X อาหาร อาหาร
  Day2 อุทยานแห่งชาติอาลิซาน – นั่งรถไฟสายโบราณ – ชาอู่หลงอาลิซาน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู - ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วัดหลงซาน – ชมศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM– อุทยานเย่หลิ่ว – สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง – พุทธอุทยาน โฝกวงซาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ – ร้านขนมพายสับปะรด – โดมแห่งแสง – สนามบินนานาชาติเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเกาสง – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติอาลิซาน – นั่งรถไฟสายโบราณ – ชาอู่หลงอาลิซาน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู - ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดหลงซาน – ชมศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM– อุทยานเย่หลิ่ว – สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง – พุทธอุทยาน โฝกวงซาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ – ร้านขนมพายสับปะรด – โดมแห่งแสง – สนามบินนานาชาติเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : SPT04 ไต้หวัน ลั้ลลา Premium Plus 5D4N (100420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com